Květen 2010

Stolen Car = Bruce; Překlad = Moje maličkost

27. května 2010 v 21:38 | Dreamy° |  Songs
I met a little girl and I settled down
In a little house out on the edge of town
We got married, and swore we'd never part
Then little by little we drifted from each other's hearts

At first I thought it was just restlessness
That would fade as time went by and our love grew deep
In the end it was something more I guess
That tore us apart and made us weep

And I'm driving a stolen car
Down on Eldridge Avenue
Each night I wait to get caught
But I never do

She asked if I remembered the letters I wrote
When our love was young and bold
She said last night she read those letters
And they made her feel one hundred years old

And I'm driving a stolen car
On a pitch black night
And I'm telling myself I'm gonna be alright
But I ride by night and I travel in fear
That in this darkness I will disappear

Překlad

Potkal jsem děvčátko a usadil se
V malém domku na okraji města
Vzali jsme se a přísahali si, že se nikdy nerozdělíme
Potom jsme kousek po kousku zmizeli z našich srdcí

Nejprve jsem si myslel, že to je pouze nesoustředěnost
Že to časem zmizi a naše lásku bude zase hluboká
Na konci to bylo něco mnohem většího než jsem hádal
Rozdělilo nás to a rozplakalo

Jedu ukradeným autem
Dolů po Eldridge Avenue
Každou noc čekám až mě chytí
Ale nikdy nemám štěstí

Zeptala se mě, jestli si pamatuju dopisy, které jsem psal
Když naše láska byla čerstvá a intenzivní
Řekla, že je četla minulou noc
A cítila se sto let stará

Jedu ukradeným autem
Černou nocí
A říkám si že budu v pohodě
Ale jedu nocí, cestuju ve strachu
Že v téhle temnotě zaniknu

Glory days od Bruce také přeloženo!

27. května 2010 v 21:29 | Dreamy° |  Songs
I had a friend was a big baseball player back in high school
He could throw that speedball by you
Make you look like a fool boy
Saw him the other night at this roadside bar I was walking in and he was walking out
We went back inside sat down, had a few drinks but all he kept talking about was

Glory days well they'll pass you by
Glory days in the wink of a young girl's eye
Glory days, glory days

There's a girl that lives up the block back in school she could turn all the boys' heads
Sometimes on a Friday I'll stop by and have a few drinks after she put her kids to bed
Her and her husband Bobby well they split up
I guess it's two years gone by now
We just sit around talking about the old times, she says when she feels like crying she starts laughing thinking about

Glory days well they'll pass you by
Glory days in the wink of a young girl's eye
Glory days, glory days

Think I'm going down to the well tonight and I'm going to drink till I get my fill
And I hope when I get old I don't sit around thinking about it but I probably will
Yeah, just sitting back trying to recapture a little of the glory of, but time slips away and leaves you with nothing mister but boring stories of

Glory days well they'll pass you by
Glory days in the wink of a young girl's eye
Glory days, glory days

Překlad

Měl jsem kamaráda, který byl na střední škole velkej baseballovej hráč
Dokázal hodit tak rychlej míč
Že jsi vypadal jako hlupák
Viděl jsem ho tuhle noc v baru u silnice, šel jsem dovnitř a on vycházel
Vešli jsem, sedli si a dali si pár panáků, ale jediné o čem mluvil byly

Dny slávy, které tě minou
Dny slávy jako mrknutí oka mladé dívky
Dny slávy, dny slávy

Znám jednu dívku, žije za rohem, na škole se za ní otáčeli všichni kluci
Někdy v pátek se zastavím, a když uloží děti, dáme si spolu pár panáků
Ona a její manžel Bobby se rozešli
Hádám, že jsou to dva roky
Jen tak sedíme a povídáme si o starých časech, říká, že když se jí chce brečet, zečně se smát, protože začne přemýšlet o...

Dny slávy...

Myslím, že půjdu dnes ven a budu pít, dokud nebudu mít dost
A doufám, že až zestárnu, nebudu jenom tak sedět a přemýšlet o tom, ale pravděpodobně budu
Jo, pouze sedět a pokoušet se získat zase trochu slávy, ale časy plynou a tobě nic nezbyde, pouze nudné příběhy o...

Dny slávy...

Můj překlad - TWO FACES od Bruce

27. května 2010 v 21:19 | Dreamy° |  Songs
I met a girl and we ran away
I swore I'd make her happy every day
And how I made her cry
Two faces have I

Sometimes mister I feel sunny and wild
Lord I love to see my baby smile
Then dark clouds come rolling by
Two faces have I

One that laughs one that cries
One says hello one says goodbye
One does things I don't understand
Makes me feel like half a man

At night I get down on my knees and pray
Our love will make that other man go away
But he'll never say goodbye
Two faces have I

Last night as I kissed you 'neath the willow tree
He swore he'd take your love away from me
He said our life was just a lie
And two faces have I
Well go ahead and let him try

Překlad

Potkal jsem dívku a utekl jsem s ní
Přídahal jsem, že ji budu dělat šťastnou každý den
A jak jsem ji rozplakal
Dvě tváře mám

Někdy se cítím veselý a divoký
Miluju, když se mé děvče směje
Potom přijdou burácející tmavé mraky
Dvě tváře mám

Jeden který se směje, jeden který pláče
Jeden který říká ahoj, jeden který říká sbohem
Jeden který dělá věci, kterým nerozumím
Cítím se jako poloviční muž

V noci klesnu na kolena a modlím se
Naše láska přinutí toho druhého muže odejít
Ale on nikdy neřekne sbohem
Dvě tváře mám

Minulou noc, když jsem tě políbil pod vrbou
On přísahal, že ze mě vezme tvou lásku
Řekl, že náš život je pouze lež
Dvě tváře mám
Tak pokračujme a nechme ho to zkusit

Bruce: I wish I were Blind; Můj překlad

22. května 2010 v 23:07 | Dreamy° |  Songs
I love to see the cottonwood blossom
In the early spring
I love to see the message of love
That the bluebird brings
But when I see you walkin' with him
Down along the strand
I wish I were blind
When I see you with your man

I love to see your hair shining
In the long summer's light
I love to watch the stars fill the sky
On a summer night
The music plays you take his hand
I watch how you touch him as you start to dance
And I wish I were blind
When I see you with your man

We struggle here but all our love's in vain
Oh these eyes that once filled me with your beauty
Now fill me with pain
And the light that once entered here
Is banished from me
And this darkness is all baby that my heart sees

And though this world is filled
With the grace and beauty of God's hand
Oh I wish I were blind
When I see you with your man

Překlad:

Miluju pohled na rozkvetlý topol
Časně z jara
Miluju, když vidím poselství lásky
Které přinese salašník
Ale když tě vidím s ním
Jak jdete dolů podél břehu
Přeju si, abych byl slepý
Když tě vidím s tvým mužem

Miluju pohled na tvé zářící vlasy
V dlouhém letním světle
Miluju pohled na hvězdy naplňující oblohu
letní noci
Hudba hraje a ty chytáš jeho ruku
Sleduju, jak se ho dotýkáš, když začínáte tančit
A přeju si, abych byl slepý
Když tě vidím s tvým mužem

My tady zápasíme, ale všechna naše láská je marná
Tyhle oči, které mě kdysi naplňovaly tvou krásou
Mě teď plní bolestí
A světlo, které tu kdysi vstupovalo
Je ze mě vypovězeno
A tato temnota je, zlato, vše co moje srdce vidí

A ačkoli je svět neplněn
Půvabem a krásou Božích rukou
Přeju si, abych byl slepý
Když tě vidím s tvým mužem

Darlington County by The BOSS; Překlad by ME

22. května 2010 v 22:54 | Dreamy° |  Songs
Driving in to Darlington County
Me and Wayne on the Fourth of July
Driving in to Darlington County
Looking for some work on the county line
We drove down from New York City where the girls are pretty but they just want to know your name
Driving in to Darlington City
Got a union connection with an uncle of Wayne's
We drove eight-hundred miles without seeing a cop
We got rock and roll music blasting off the t-top singing
Sha la la
Sha la la la
Sha la la la la la la
Sha la la
Sha la la la
Sha la la la la la la
Hey little girl standing on the corner
Today's your lucky day for sure all right
Me and my buddy we're from New York City
We got $200, we want to rock all night
Girl, you're looking at two big spenders
Why the world don't know what me and Wayne might do
Our pa's each own one of the World Trade Centers
For a kiss and a smile I'll give mine all to you
Come on baby take a seat on my fender
It's a long night and tell me what else were you gonna do
Just me and you, we could sha la la
Little girl sitting in the window
Ain't seen my buddy in seven days
County man tells me the same thing
He don't work and he don't get paid
Little girl you're so young and pretty
Walk with me and you can have your way
And we'll leave this Darlington City for a ride down that Dixie Highway
Driving out of Darlington County
My eyes seen the glory of the coming of the Lord
Driving out of Darlington County seen Wayne handcuffed to the bumper of a state trooper's Ford
Sha la la
Sha la la la
Sha la la la la la la
Sha la la
Sha la la la
Sha la la la la la la
Sha la la
Sha la la la
Sha la la la la la la

Překlad:

Jeli jsme do Darlington County
Já a Wayne, 4. července
Jeli jsme do Darlington County
Hledali jsme práci
Jeli jsme dolů z New York City, kde jsou krásné dívky, ale chtějí znát pouze tvé jméno

Jeli jsme do Darlington County
Měli jsme spojení s Waynovým strýcem
Osm set mil jsme nezahlédli žádného poldu
Měli jsme nejlepší rock'n'rollovou hudbu a zpívali jsme
Sha la la

Hey děvčátko stojící na rohu
Dnes je tvůj šťastný den
Já a můj kámoš jsme z New Yorku
Máme 200 dolarů a chceme se bavit celou noc
Děvče díváš se na dva velké marnotratníky
Proč svět neví co já a Wayne možná uděláme
Každý z našich otců vlastní jednu věž World Trade Center
Kvůli polibku a úsměvu ti dám celé mě já
Pojď zlato, posaď se na nárazník mého auta
Noc je dlouhá, řekni co chceš ještě dělat
Pouze já a ty, mohli bychom
Sha la la

Děvčátko sedící v okně
Nevidělo mého kámoše sedm dní
Místní úředník mi řekl to samé
Nepracoval a nedostával zaplaceno
Děvčátko, ty jsi tak mladá a krásná
Pojď se mnou můžeš mít svojí cestu
Opustíme Darlington County a zamíříme dolů po Dixie Highway (dálnice)

Jedem z Darlington County
Mé oči vidí slávu přicházejících pánů
Jedeme z Darlington County, vidím Wayna připoutaného k nárazníku Fordu státního úředníka
Sha la la

Mé city v jiném světě

22. května 2010 v 22:21 | Dreamy° |  'Chytré řeči'
Příběh částečně vymyšlený... Předlohou mu byly mé vlastní problémy a city a závěr klipu k písničce Leaving New York od R.E.M. :)

Vyběhla jsem schody a starými oprýskanými dveřmi jsem prošla na střechu. Do očí mě okamžitě praštilo světlo právě zapadajícího slunce. Popošla jsem blíž ke kraji a nespouštěla oči ze záplavy budov pod sebou. Celé město se topilo ve zlaté záři. Zatajila jsem dech nad tou krásou. Přesto jsem uvnitř sebe cítila prázdnotu. Nemám pro co žít.
Stoupla jsem si na střešní římsu a hleděla pod sebe. Sledovala jsem auta jezdící sem a tam, lidi spěchající za svými cíli... Všichni někam chvátají, vše je v dnešní době tak uspěchané. Pro mě se však v tuto chvíli čas zastavil. Vím, že stačí jeden krok; jeden krok a bude po všem... Jeden krok a mé trápení zmizí.
Ale není kam chvátat!
Znovu jsem zdvihla zrak a pohlédla do zářivého slunce. Pohledem jsem přelétla po celém městě pod sebou. Ráda bych věřila, že je tam někdo, s kým můžu být šťastná, ale už nemám sílu hledat. Už je to téměř půl roku, co mi zlomil srdce; půl roku, co řekl konec a šel svou cestou a mě nechal vlastnímu osudu...
Už téměř půl roku se snažím naučit žít bez opravdové lásky.
Co pro mě teď znamená slovo Budoucnost?
Co pro mě znamená slovo Zítřek?
Zítra? To mám přece jít do kina... A co ten koncert, na který jsem se tak těšila?
Udělám krok...
Krok zpět! Nemůžu... Jen pro to kino, jen pro ten koncert.
"Co tu děláš tak sama?" slyším za sebou jeho hlas. Ohlédnu se přes rameno. Usměje se a mně dochází, že on je ten, který mi zase ukáže, co je to láska. On, jeho zářivé oči a úsměv krásnější než západ slunce.
"Jen tak přemýšlím," oplatím mu úsměv. Ten můj není tak krásný.
Vykročím k němu.
"Dole už na tebe čekají," zašeptá a políbí mě na čelo. Přikývnu a cítím, že tohle je začátek nového života.
Chytne mě za ruku a společně zamíříme ke starým dveřím.
Naposledy se ohlédnu. Slunce už zašlo za obzor a po obloze se rozlila krev právě končícího dne.
S dnešním dnem odchází i mé trápení a můj smutek.
Ať žije zítřek, ať žije budoucnost!
Zavírám za sebou dveře a doufám, že je zase dlouho neuvidím...

Tak zase někdy! :)
Dreamy°

Love the way you dream... Just dance!

5. května 2010 v 20:44 | Dreamy° |  Tema týdne
Stay calm! Má ruka pomalu klesá na spínač mého rádia. Poslední pohyb, který si plně uvědomuji. Rádio běží a místnost se naplní éterickými tóny hudby. Mé tělo se rozvlní do rytmů a já jsem jak v transu. Moje duše se vznáší a je plná barev. Je opravdu šťastná. Nevnímá nic kromě hudby. Žije pro ní, žije s ní...